08-03-2012 Nieuws

Persbericht Historische Kelders

See U gaat de Historische Kelders  in de Arnhemse binnenstad exploiteren.
In opdracht van SBA heeft See U daartoe een plan ontwikkeld.  Op termijn is de locatievoorbestemd deel te gaan uitmaken van het in aanbouw zijnde Kenniscluster.

De Stichting Historische Kelders Arnhem heeft de kelders een 10 jaar beheerd, maar het beheer teruggegeven, omdat zij onvoldoende  mogelijkheden meer zag voor een verantwoorde exploitatie. Daarmee kwam het beheer terug bij de gemeente en is tegelijkertijd een zoektocht gestartnaar een nieuwe exploitant.

Potentie benutten
Verantwoordelijk wethouder Michiel van Wessem: “Elke stad  zou zich gelukkig prijzen met zulke kelders. Helemaal als je die als toeristische trekpleister kunt inzetten, zoals wij. Arnhem moet haar Historische Kelders dus koesteren.
Wij vinden dat er uit deze prachtige en unieke locatie meer gehaald kan worden dan de afgelopen jaren gebeurd is

Belang van de binnenstad
Stichting Binnenstadmanagement Arnhem is uiteraard verheugd  met het collegebesluit.
“Een samenwerking tussen gemeente en SBA zorgt voor een  start met een voorsprong. Beide hebben met de
kelders namelijk dezelfde doelstellingen, waarbij het belang van de (binnen)stad en promotie daarvan voorop staat”, aldus SBA-manager Han Overkamp. “Daarnaast kunnen we aan de hand van de in de kelders te organiseren
evenementen laten zien hoe actief en multifunctioneel onze binnenstad is.

Unieke onderneming
De Historische Kelders dateren uit de 14e eeuw, toen Arnhem een bloeiperiode als handelsstad beleefde. In deze
periode werden in het handelskwartier grote stenen koopmanshuizen, herbergen en wijnhuizen gebouwd met ruime kelders. Terwijl de middeleeuwse huizen veelal zijn  afgebroken, hebben de kelders het overleefd. In de jaren negentig werden veel oude kelders herontdekt. Dit resulteerde uiteindelijk in een unieke onderneming: het samenvoegen van ruim 30
historische kelders in de Rijnstraat  tot een onderaards complex, dat in 2002 is opengesteld. Nu is de ingang nog aan de
Oude Oeverstraat, maar op termijn gaat de entree verhuizen naar het  Kenniscluster.

Neem voor meer contact op met info@historischekelders.nl

 


WordPress theme development: Inuit Internet Diensten